Η εκδήλωση του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Γεωεπιστήμες» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 30/3/2016 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram